Golden Booster

Iedereen van muziek laten genieten!

Zoals bekend is het luisteren naar muziek met een hoortoestel meestal een teleurstellende ervaring. Golden Hearing werkt aan de oplossing hiervoor: Golden Booster. Golden Booster wordt een innovatief softwareproduct waarmee inzicht kan worden gekregen in de muziekperceptie van de gebruiker.

Innovatief softwareproduct

Golden Booster wordt een innovatief softwareproduct waarmee inzicht kan worden gekregen in de muziekperceptie van de gebruiker. De ontwikkeling is het meest relevant voor de doelgroep slechthorenden, aangezien voor hen softwarematig eventuele gehoorsbeperkingen (meetbare vermindering op bepaalde relevante parameters ten opzichte van een gemiddelde populatie) kunnen worden weggenomen/verminderd. Dit principe heet boosten.

Het idee van Golden Booster komt voort uit een door LUMC gefaciliteerde studiegroep waar betrokkenen vanuit verschillende disciplines hebben gewerkt aan een nieuwe muziekperceptietest. Deze test is een soort audiogram, maar dan toegespitst op het nog onontgonnen onderzoeksgebied van de muziekperceptie. Golden Hearing ontwikkelt deze muziekperceptietest nu verder tot de Golden Hearing Muziek Perceptie Test (GHMPT). De uitkomsten van de GHMPT zullen worden aangewend om de muziekperceptie in het hoortoestel te optimaliseren. De belangrijkste parameters die uiteindelijk worden gemeten en geboost zijn toonhoogte, dynamiek, frequentiemodulatie en amplitudemodulatie. Deelname aan ons onderzoek kan hier!